מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו היא של מיזם INTERLOAD, מפעילת אתר interload.co.il, ויצוינו במסמך זה קווים מנחים של התהליך בו אנו אוספים מידע באתר אינטרנט זה.

אנו מתייחסים בכבוד אליך ופרטיות שלך, ומחוייבים לשמור על המידע האישי עליך. בהתאם אנו נדע לפעול על פי מדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין הישראלי בפרטיות, בכללו חוק הגנת הפרטיות.

מאגרי המידע

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של חברתנו.

שימוש במידע אישי

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין:

  • על מנת ליצור עמך קשר לגבי מכירת שירותים
  • על מנת לצרף אותך בבוא העת לרשימת הדיוור הישיר באמצעות הדואר האלקטרוני (ניתן להסיר את עצמך מהרשימה בכל עת)
  • לעדכן אותך ברשתות החברתיות בפעילות החברה

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר מידע לצד שלישי בכל נושא שהוא, לרבות פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך.

עוגיות (COOKIES)

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" לצורך התפעול השוטף, ולצורך איסוף נתונים סטטיסטיים על מנת לשפר את מוצרינו ואת אתר האינטרנט.

תוכל לבחור להמנע מקבלת "עוגיות" אם אתה משתמש בדפדפן מודרני, ובכך תסיר את עצמך מהכללה ברשימת ה"עוגיות" באתר שלנו.